Alt hvad, der skal
bruges for, at forføre
og begejstre jeres
deltagere, ét sted
RING MIG OPBOOK EN DEMORING MIG OP
Alt hvad, der skal
bruges for, at forføre
og begejstre jeres
deltagere, ét sted
BOOK EN DEMORING MIG OP
Alt hvad, der skal
bruges for, at forføre
og begejstre jeres
deltagere, ét sted
BOOK EN DEMO

Create

Skab begejstring

EventBuizz digital event platform  giver dig alle mulige værktøjer til, at gøre alle dine gode ideer til ekskvérbare og funktionelle løsninger. Og skulle du køre fast, sidder vores support klar til, at guide dig.

Lade ideerne blive til interaktioner

I eventplatformen, kan I selv styre hele processen der gør, at I kan skabe succesfulde events. Lige fra invitationer, tilmeldinger, design af hjemmesider, virtuelle events og apps til særlige ønsker om overnatning, transport, aktiviteter, madpræferencer, betaling mv. Med et snuptag kan I give ledelsen og samarbejdspartnere adgang til at følge med i, hvordan det går med tilmeldingerne eller salget af billetter. Adgang til live data gør det nemmere at planlægge og målrette sin marketing indsats. På dagen kan man følge med i besøgstal og hvem kom og hvem udeblev.

Fuld integration med alle de kendte

Med Eventbuizz API’er og plugins får du naturligvis fuld mulighed for integration med alle de platforme og forretningssystemer du måske allerede benytter – eller har et ønske om at bruge i fremtiden.

EVENT MANAGEMENT 360°

Vores produktsuite er fuldt integreret. Ved anvendelse af flere af vores produkter, opdateres
og vedligeholdes data centralt. Uanset om dit event er fysisk, online eller hybrid.

 • Invitation
  Med vores byg-selv design kan du nemt indlæse deltagere via .csv eller API. Du kan sende skræddersyede invitationer og påmindelser baseret på forskellige deltagertyper. Overvåg, om dine emails er blevet leveret eller afvist, og modtag beskeder ved tilmelding og afmelding. Vores platform sikrer desuden, at kun dem du har inviteret, kan tilmelde sig.
 • Hjemmeside
  Lav en moderne event hjemmeside med blot få kliks. Vores nutidige visuelle design sikrer, at dit brand og dine budskaber fremstår klart og professionelt. Vælg dit foretrukne layout blandt flere muligheder, og præsenter nemt elementer som keynote speakers, programoversigter, tracks, udstillere, sponsorer, seneste nyheder og forskellige billetpakker.
 • Tilmelding
  Med vores fleksible byg-selv formular kan du nemt oprette en tilmeldingsside eller integrere den direkte på dit eget website. Vælg det layout, der passer bedst til dine behov, og hold styr på tilmeldinger, afmeldinger og ventelister, herunder detaljer om overnatning, transport, allergener og workshops, med mulighed for betaling.
 • Betaling
  Spar tid og minimer fejl ved at undgå manuel indtastning af fakturaer. Vores platform genererer automatisk alm. fakturaer også med EAN og giver dig mulighed for at modtage online betalinger gennem tjenester som Nets, Bambora og Stripe. Betalingerne går direkte til din bankkonto udenom EventBuizz, og der pålægges ingen billetgebyrer.
 • Nyhedsbrev
  Nemt og simpelt nyhedsbrevsmodul for dig der gerne vil have det hele ét sted. Mulighed for opsamling af tilmeldinger fra hjemmesider og landing pages. Modulet har fuld integration til alle vores produkter, men kan også anvendes alene.
 • Event app
  Design din egen event app med tilpassede logoer og farver. Vis tilmeldingsinfo, program, talere og materialer. Muliggør chat, netværk, mødebooking og spørgsmål. Inkluder en social væg og funktioner til valg, afstemninger og ordskyer.
 • Virtual event
  Virtuel portal med video og app funktionalitet i et skærmbillede, samt integreret tilmelding. Fuld kontrol med Raise hand. Live broadcast uden forsinkelse til konferencer og webinar.
 • Check-in app
  Udsendelse af billetter med QR-kode. Effektiv adgangskontrol og no show. Scan med appen ved ankomst, workshops, VIP-lounge, restaurant, bustransport og sociale aktiviteter. Live besøgstal opdelt på tid, deltagertyper og indgange. Fuld integreret med tilmelding. Kan gså anvendes med andre platforme.
 • Onsite print
  af navneskilte

  Fra billet til navneskilt på sekunder skaber du en wow-effekt og sparer tid. Print direkte ved billetscan i A6 eller kreditkortformat. Skilte designet for hver deltagertype sikrer nem identifikation og interaktion. Individuelle designs giver fleksibilitet til at tilpasse detaljer som QR-koder, bordnumre og branchekoder.
 • Lead app
  Gør det nemt for udstillere at scanne og gemme gæsternes kontaktinformation. Med dens avancerede funktioner kan du sende produktark, udfylde lead-rapporter og indhente samtykke til udsendelse af nyhedsbreve, kataloger og vareprøver. Desuden kan leads oprettes og redigeres direkte fra en PC.
 • Udstiller-
  portal

  Opret leads, send materialer, og foretag tilkøb. Tilmeld standpersonale og giv udstillerne direkte adgang, så du undgår at administrere deres logoer og firmaoplysninger. Disse informationer bliver præsenteret på din officielle event hjemmeside og app. Saml al kommunikation mellem arrangør og udstillere ét sted.
 • Integration
  For at effektivisere jeres arbejdsgange tilbyder vi automatisering af manuelle processer. Vores produkter er designet til nem integration med diverse event- og forretningssystemer gennem vores API. Ydermere understøtter vi standard plugins kompatible med større CRM- og forretningssystemer såsom Salesforce og Microsoft Dynamics 365.
 • 360°
  Alle produkter er integreret. Hvis du har flere produkter, skal du kun opdatere og vedligeholde data et sted. Uanset om dit event er fysisk, online eller hybrid.

Alle softwarelicenser til produkter og features kan nemt
sammensættes efter behov. Kontakt os for priser.

Alle de features, du har brug for

Vores produktsuite er fuldt integreret. Ved anvendelse af flere af vores produkter, opdateres
og vedligeholdes data centralt. Uanset om dit event er fysisk, online eller hybrid.

Invitation. Med vores byg-selv design kan du nemt indlæse deltagere via .csv eller API. Du kan sende skræddersyede invitationer og påmindelser baseret på forskellige deltagertyper. Overvåg, om dine emails er blevet leveret eller afvist, og modtag beskeder ved tilmelding og afmelding. Vores platform sikrer desuden, at kun dem du har inviteret, kan tilmelde sig.

Invitation. With our build-your-own design, you can easily upload participants via .csv or API. You can send customized invitations and reminders based on different participant types. Monitor whether your emails have been delivered or rejected, and receive messages for registrations and cancellations. Our platform also ensures that only those you have invited can sign up.

Tilmelding. Med vores fleksible byg-selv formular kan du nemt oprette en tilmeldingsside eller integrere den direkte på dit eget website. Vælg det layout, der passer bedst til dine behov, og hold styr på tilmeldinger, afmeldinger og ventelister, herunder detaljer om overnatning, transport, allergener og workshops, med mulighed for betaling.

Registration. With our flexible build-your-own form, you can easily create a registration page or integrate it directly into your own website. Choose the layout that best suits your needs and keep track of registrations, cancellations, and waiting lists, including details about accommodation, transportation, allergens, and workshops, with the option for payment.

Hjemmeside. Lav en moderne event hjemmeside med blot få kliks. Vores nutidige visuelle design sikrer, at dit brand og dine budskaber fremstår klart og professionelt. Vælg dit foretrukne layout blandt flere muligheder, og præsenter nemt elementer som keynote speakers, programoversigter, tracks, udstillere, sponsorer, seneste nyheder og forskellige billetpakker.

Website. Create a modern event website with just a few clicks. Our contemporary visual design ensures that your brand and messages appear clearly and professionally. Choose your preferred layout from several options and easily showcase elements such as keynote speakers, program schedules, tracks, exhibitors, sponsors, latest news, and various ticket packages.

Nyhedsbrev. Nemt og simpelt nyhedsbrevsmodul for dig der gerne vil have det hele ét sted. Mulighed for opsamling af tilmeldinger fra hjemmesider og landing pages. Modulet har fuld integration til alle vores produkter, men kan også anvendes alene.

Newsletter. Easy and simple newsletter module for those who want everything in one place. Possibility to collect sign-ups from websites and landing pages. The module has full integration with all our products, but can also be used independently.

Betaling. Spar tid og minimer fejl ved at undgå manuel indtastning af fakturaer. Vores platform genererer automatisk alm. fakturaer også med EAN og giver dig mulighed for at modtage online betalinger gennem tjenester som Nets, Bambora og Stripe. Betalingerne går direkte til din bankkonto udenom EventBuizz, og der pålægges ingen billetgebyrer.

Payment. Save time and minimize errors by avoiding manual entry of invoices. Our platform automatically generates regular invoices, including EAN numbers, and allows you to receive online payments through services like Nets, Bambora, and Stripe. Payments go directly to your bank account bypassing EventBuizz, and no ticket fees are imposed.

Event app. Design din egen event app med tilpassede logoer og farver. Vis tilmeldingsinfo, program, talere og materialer. Muliggør chat, netværk, mødebooking og spørgsmål. Inkluder en social væg og funktioner til valg, afstemninger og ordskyer.

Event app. Design your own event app with customized logos and colors. Display registration information, program, speakers, and materials. Enable chat, networking, meeting booking, and questions. Include a social wall and features for polls, voting, and word clouds.

Virtual Event. Virtuel portal med video og app funktionalitet i et skærmbillede, samt integreret tilmelding. Fuld kontrol med Raise hand. Live broadcast uden forsinkelse til konferencer og webinar.

Virtual Event. Virtual portal with video and app functionality in one screen, along with integrated registration. Full control with ‘Raise hand’ feature. Live broadcast without delay for conferences and webinars.

Check-in app. Udsendelse af billetter med QR-kode. Effektiv adgangskontrol og no show. Scan med appen ved ankomst, workshops, VIP-lounge, restaurant, bustransport og sociale aktiviteter. Live besøgstal opdelt på tid, deltagertyper og indgange. Fuld integreret med tilmelding. Kan også anvendes med andre platforme.

Check-in app. Sending out tickets with QR codes. Efficient access control and no-show management. Scan with the app upon arrival, workshops, VIP lounge, restaurant, bus transportation, and social activities. Live visitor count segmented by time, attendee types, and entrances. Fully integrated with registration. Can also be used with other platforms.

Onsite print af navneskilte. Fra billet til navneskilt på sekunder skaber du en wow-effekt og sparer tid. Print direkte ved billetscan i A6 eller kreditkortformat. Skilte designet for hver deltagertype sikrer nem identifikation og interaktion. Individuelle designs giver fleksibilitet til at tilpasse detaljer som QR-koder, bordnumre og branchekoder.

Onsite print of name tags. From ticket to name tag in seconds, creating a wow-effect and saving time. Print directly upon ticket scan in A6 or credit card format. Signage designed for each type of participant ensures easy identification and interaction. Individual designs provide flexibility to customize details such as QR codes, table numbers, and industry codes.

Lead app. Gør det nemt for udstillere at scanne og gemme gæsternes kontaktinformation. Med dens avancerede funktioner kan du sende produktark, udfylde lead-rapporter og indhente samtykke til udsendelse af nyhedsbreve, kataloger og vareprøver. Desuden kan leads oprettes og redigeres direkte fra en PC.

Lead app. Make it easy for exhibitors to scan and save guests’ contact information. With its advanced features, you can send product sheets, fill out lead reports, and obtain consent for sending newsletters, catalogs, and product samples. Additionally, leads can be created and edited directly from a PC.

Udstillerportal. Opret leads, send materialer, og foretag tilkøb. Tilmeld standpersonale og giv udstillerne direkte adgang, så du undgår at administrere deres logoer og firmaoplysninger. Disse informationer bliver præsenteret på din officielle event hjemmeside og app. Saml al kommunikation mellem arrangør og udstillere ét sted.

Exhibitor portal. Create leads, send materials, and make purchases. Register booth personnel and provide exhibitors with direct access, avoiding the need to manage their logos and company information. This information will be presented on your official event website and app. Centralize all communication between organizer and exhibitors in one place.

Integration. For at effektivisere jeres arbejdsgange tilbyder vi automatisering af manuelle processer. Vores produkter er designet til nem integration med diverse event- og forretningssystemer gennem vores API. Ydermere understøtter vi standard plugins kompatible med større CRM- og forretningssystemer såsom Salesforce og Microsoft Dynamics 365.

Integration. To streamline your workflows, we offer automation of manual processes. Our products are designed for easy integration with various event and business systems through our API. Furthermore, we support standard plugins compatible with major CRM and business systems such as Salesforce and Microsoft Dynamics 365.

Branding og visuel identitet. Få vist dit logo og brand farver, upload et baggrundsbillede eller vælg en af vores der passer til dit tema for arrangementet.

Branding and visual identity. Showcase your logo and brand colors, upload a background image, or choose one of ours that fits your event theme.

Live afstemninger og valg. Engager dit publikum. Stem om vigtige emner, beslutninger og kandidater. Understøtter også anonyme afstemninger.

Live polls and voting. Engage your audience. Vote on important topics, decisions, and candidates. Also supports anonymous voting.

Invitation og tilmelding. Design en flot invitationsmail med tilhørende tilmeldingsside. Få overblik og styr på dine tilmeldinger med eller uden betaling.

Invitation and registration. Design a beautiful invitation email with an accompanying registration page. Get an overview and control of your registrations with or without payment.

Networking. Hent din profil fra LinkedIn. Søg i deltagerlisten, chat og etablere nye relationer og møder, som var det et fysisk event.

Networking. Fetch your profile from LinkedIn. Search the participant list, chat, and establish new relationships and meetings, as if it were a physical event.

Live streaming og video breakout sessioner. Professionel kameraproduktion inklusiv synkronisering af slides, samt visning af polls, Q&A mv.

Live streaming and video breakout sessions. Professional camera production including synchronization of slides, as well as displaying polls, QA, etc.

Live Q&A. Giv dit publikum større udbytte så de kan få svar på deres spørgsmål. Send skriftlige spørgsmål direkte til moderatoren.

Live QA. Provide your audience with greater value so they can get answers to their questions. Send written questions directly to the moderator.

Live video-interaktion med publikum. Når deltageren “beder om ordet, oprettes der forbindelse til det virtuelle venteværelse. Her sikres, at videobillede- og lyd er i orden.

Live video interaction with the audience. When a participant “requests the floor,” they are connected to the virtual waiting room. Here, it’s ensured that the video and audio are in order.

Login: To-faktor-godkendelse (2FA) sikre, at kun tilmeldte og autoriserede brugere har adgang til app’en

Login: Two-factor authentication (2FA) ensures that only registered and authorized users have access to the app.

Entrebillet: En entrebillet med en QR-kode giver dig adgang til arrangementet med blot et enkelt scan.

Entrance Ticket: An entrance ticket with a QR code grants you access to the event with just a single scan.

Mine Tilvalg: Gør deltagerne i stand til at tilpasse deres eventoplevelse ved at vælge forplejning, overnatning, transport og workshops efter deres behov og præferencer.

My Add-ons: Enable participants to customize their event experience by selecting catering, accommodation, transportation, and workshops according to their needs and preferences.

Program: Giver deltagerne mulighed for at se en oversigt over program, sessioner og aktiviteter, så de kan planlægge deres dag.

Program: Allows participants to view an overview of the program, sessions, and activities, so they can plan their day.

Noter: Tillader deltagerne at tage noter direkte i appen under sessioner eller workshops, hvilket gør det nemt at organisere og huske vigtig information.

Notes: Allows participants to take notes directly in the app during sessions or workshops, making it easy to organize and remember important information.

Taler profiler: Giver indblik i talernes baggrund og ekspertise, hvilket hjælper deltagerne med at vælge de mest relevante sessioner.

Speaker Profiles: Provides insight into the background and expertise of the speakers, helping participants choose the most relevant sessions.

Personligt Program: Muliggør oprettelse af en skræddersyet tidsplan baseret på deltagerens interesseområder og valg af sessioner.

Personal Schedule: Allows creation of a customized schedule based on the participant’s areas of interest and session choices.

Nyheder: Holder deltagerne opdateret med vigtige oplysninger, ændringer i programmet og påmindelser via e-mail, SMS og push-beskeder.

News: Keeps participants updated with important information, program changes, and reminders via email, SMS, and push notifications.

Praktiske Information: Indeholder nyttige oplysninger som stedets adresse, parkering, Wi-Fi-adgang og andre praktiske detaljer.

Practical Information: Contains useful details such as the venue address, parking, Wi-Fi access, and other practical information

Dokumenter: Giver adgang til relevant dokumentation, præsentationer eller materialer relateret til sessioner eller workshops.

Documents: Provides access to relevant documentation, presentations, or materials related to sessions or workshops.

Evaluering: Efter afslutningen muliggør det indsamling af feedback fra deltagerne for at forbedre fremtidige arrangementer.

Evaluation: After completion, it enables the collection of feedback from participants to improve future events.

Plantegning: Giver deltagerne en oversigt over eventområdet, hvilket gør det lettere at navigere og finde sessioner eller udstillinger.

Floor Plan: Provides participants with an overview of the event area, making it easier to navigate and find sessions or exhibitions.

Kort: Integrerer kortfunktioner for at hjælpe deltagerne med at finde vej til eventet og se lokale attraktioner eller faciliteter.

Maps: Integrates mapping features to help participants find their way to the event and see local attractions or facilities.

Deltagerliste: Med deltagerlisten kan du nemt identificere og kontakte alle tilstedeværende, hvilket skaber muligheder for spontane interaktioner og forbindelser.

Participant List: With the participant list, you can easily identify and contact all attendees, creating opportunities for spontaneous interactions and connections.

Søgning på netværksinteresser: giver dig mulighed for at finde relevante kontakter og starte meningsfulde samtaler, der kan føre til værdifulde forbindelser.

Network Interest Search: Allows you to find relevant contacts and start meaningful conversations that can lead to valuable connections.

Chat: Chatfunktionen gør det enkelt at starte samtaler med andre deltagere, hvilket letter kommunikationen og muligheden for at udveksle ideer og kontakter i realtid.

Chat: The chat function makes it easy to start conversations with other participants, facilitating communication and the opportunity to exchange ideas and contacts in real-time.

Spørgsmål og svar: Giver deltagerne mulighed for at stille spørgsmål og få svar fra talere, hvilket fremmer interaktion og forbedrer forståelsen af præsentationen.

Questions and Answers: Allows participants to ask questions and receive answers from speakers, promoting interaction and improving understanding of the presentation.

Afstemninger og valg: Muliggør realtidsafstemninger, der kan bruges til at indsamle feedback, forstå deltagernes holdninger eller træffe beslutninger i løbet af arrangementet.

Polls and voting: Enable real-time polls that can be used to collect feedback, understand participants’ opinions, or make decisions during the event.

Social wall: Fremmer social interaktion ved at tillade deltagerne at dele billeder, opdateringer og kommentarer om arrangementet, hvilket skaber et fællesskab omkring begivenheden.

Social wall: Promotes social interaction by allowing participants to share photos, updates, and comments about the event, fostering a community around the occasion.

Word cloud (Ordsky): Visualiserer deltagernes tanker og idéer for en hurtig og letforståelig oversigt over centrale emner, hvilket kan hjælpe med at identificere trends og fokusområder.

Word cloud: Visualizes participants’ thoughts and ideas for a quick and easy-to-understand overview of key topics, which can help identify trends and focus areas.

Raise hand (bede om ordet): Giver deltagerne mulighed for at anmode om at tale eller stille spørgsmål under en session, hvilket giver dem en stemme og mulighed for aktiv deltagelse.

Raise hand: Allows participants to request to speak or ask questions during a session, giving them a voice and the opportunity for active participation.

Help desk: Tilbyder support og assistance til deltagerne, hvilket sikrer en problemfri oplevelse og hurtig løsning af eventuelle tekniske eller logistiske problemer.

Help desk: Provides support and assistance to participants, ensuring a seamless experience and quick resolution of any technical or logistical issues.

SoMe: Nemmere deling af begivenheden på sociale medieplatforme, hvilket kan øge eksponeringen og tiltrække flere deltagere.

SoMe: Easier sharing of the event on social media platforms, which can increase exposure and attract more participants.

Mine dokumenter: Giver deltagerne adgang til at dele og udveksle dokumenter og materiale med en eller flere deltagere, mens arrangøren også kan dele dokumenter med udvalgte deltagere. 

My Documents: Provides participants with access to share and exchange documents and materials with one or more participants, while the organizer can also share documents with selected participants.

Streaming: Gør det muligt for deltagerne at deltage i arrangementet online, hvilket giver adgang til personer, der ikke kan være fysisk til stede.

Streaming: Allows participants to attend the event online, providing access to individuals who cannot be physically present.

Mine events: Giver deltagerne en oversigt over alle events de er tilmeldt eller har deltaget i historisk, hvilket gør at de altid har alle præsentationer og deltagerlister ved hånden.

My Events: Provides participants with an overview of all events they are registered for or have participated in historically, ensuring they always have all presentations and participant lists at hand.

Udstiller profiler: giver deltagerne mulighed for at udforske og få indsigt i de forskellige udstillere og deres produkter og services på et event, hvilket kan øge udstillernes synlighed og potentielt generere indtægter gennem øget opmærksomhed og interesse.

Exhibitor profiles: Enables participants to explore and gain insight into the various exhibitors and their products and services at an event, which can enhance exhibitor visibility and potentially generate revenue through increased attention and interest.

Sponsor profiler: giver virksomheder og organisationer mulighed for at præsentere sig selv og deres produkter eller tjenester til en konference eller messe, hvilket kan tiltrække potentielle kunder og skabe en indtægtsstrøm også for arrangørerne.

Sponsor Profiles: Allows companies and organizations to present themselves and their products or services at a conference or trade show, which can attract potential customers and generate revenue streams for the organizers as well.

Bannerannoncer: giver en indtægtskilde for arrangøren ved at tillade reklameplads til forskellige annoncører, der ønsker at nå ud til deltagerne på eventet.

Banner ads: Provide a revenue stream for the organizer by allowing advertising space for various advertisers looking to reach out to participants at the event.

Book møde: denne funktion muliggør, at deltagerne nemt kan arrangere møder med udstillere, hvilket kan skabe større udbytte for deltagerne og potentielt generere indtægter for udstillerne.

Book Meeting: This feature enables participants to easily schedule meetings with exhibitors, which can enhance the value for participants and potentially generate revenue for the exhibitors.

Event kalender: giver brugerne en oversigt over kommende events og en unik markedsføringskanal for arrangøren.

Event calendar: Provides users with an overview of upcoming events and a unique marketing channel for the organizer.

Event kode: Ekstra høj sikkerhed. Hjemmesiden kan kun tilgås af brugere der kan indtaste en valid  autorisationskode.

Event Code: Extra high security. The website can only be accessed by users who can enter a valid authorization code.

Nyheder og opdateringer: Hold deltagerne opdateret med seneste nyt om temaet for konferencen.

News and updates: Keep participants informed with the latest news about the conference theme.

Informationssider: opret uendeligt antal informationssider.

Information Pages: Create an unlimited number of information pages.

Billetter: Håndter gratis- og betalingsbilletter. Opret forskellige billetpakker og -prisgrupper. Automatiseret early og late bird rabatter. Kvantitetsbaseret rabatter.

Tickets: Manage both free and paid tickets. Create different ticket packages and pricing tiers. Automated early and late bird discounts. Quantity-based discounts.

Venteliste. Automatiseret ventelistehåndtering efter først-til-mølle princippet eller tildel pladser efter eget valg.

Waitlist. Automated waitlist management based on a first-come, first-served principle or assign seats at your discretion.

Foto- og videogalleri. Upload billeder fra sidste år for at booste billetsalgtet og tilmeldinger.

Photo and Video Gallery. Upload pictures from last year to boost ticket sales and registrations.

Spor og workshops. Opret og præsenter avanceret program med tilmelding til spor og workshops. Håndter også antal pladser på sessions-niveau. Anvend avanceret filter funktioner på website.

Tracks and Workshops. Create and present an advanced program with registration for tracks and workshops. Also manage seat counts at the session level. Utilize advanced filtering functions on the website.

Min konto. Foretag ændringer i tilmelding og tilvalg. Meld afbud. Se købshistorik.

My Account. Make changes to registration and preferences. Cancel attendance. View purchase history.

Alle softwarelicenser til produkter og features kan nemt
sammensættes efter behov. Kontakt os for priser.

Vi samler på gode historier – her er nogle af dem

Slide 1

”Vi samlede hele arrangementet for Digital Award i Eventbuizz appen”

Danish Digital Award har til formål at præmiere og synliggøre det mest inspirerende, effektive og veludførte digitale arbejde, der udvikler eller understøtter en virksomheds eller organisations forretningsaktiviteter. Derfor var det nærliggende at bevise ordene i handling i forbindelse med det prestigefyldte Award Show.
Til vores 320 deltagere sendte vi billet, program, deltagerliste, konkurrencer m.v. ud via vores egen Award app fra Eventbuizz. Det lettede både vores arbejde og gjorde det nemmere for gæsterne, som ikke skulle printe hverken billetter, deltagerliste, eller adresse. – Og så var der naturligvis kåringen og selve afstemningen som let blev klaret med afstemningsmodulet i Eventbuizz.

Læs mere

Mia Skjoldstrand
Event- & Projekt Manager, Dansk Annoncørforening

Slide 2

”Eventbuizz var en kæmpe hjælp”

Eventbuizz app og eventsite var en kæmpe hjælp til afholdelse af vores årlige R&D konference i Novozymes for over 650 deltagere med både foredrag, workshops m.m. Systemet er intuitivt og har en masse fede funktioner, som vi brugte både før og under konferencen. Det var bl.a. rart at have alt information, program, nyheds mails m.m. samlet i ét system.

Derudover var app’en en stor hjælp til vores deltagere, og eventsitet var professionelt og med et lækkert design – begge dele var med til at løfte niveauet for vores konference.

Vi har tidligere brugt andre sign-up og event løsninger til vores konferencer, men har desværre haft en del udfordringer – her var Eventbuizz en kæmpe hjælp, da man hurtigt tilpassede systemet til at passe til netop vores ønsker og konference set-up.

Derudover var vores indledende introduktion til systemet rigtig god, og supporten har også været super god, effektiv og hurtig både før og under konferencen. Så vi følte os helt trygge med systemet gennem hele processen.

Læs mere

Emilie Kirstine Schiønning
Project Coordinator, Novozymes A/S

Slide 3

“Vi besluttede at prøve Eventbuizz en uge før”

Kun en uge før en stor heldagskonference med over 1.000 deltagere besluttede vi at prøve Eventbuizz app’en.

Takket være det intuitive system og en fantastisk support lykkedes det at få mere end 50 foredrag og workshops sendt ud til deltagerne med detaljerede beskrivelser af talere, sponsorer, plantegninger, konkurrencer mm. Specielle ønsker til opsætning og lignende blev udviklet og implementeret på rekordtid. Eventbuizz var også til stede på selve dagen for at sørge for at alt gik glat og hjælpe de deltagere, der måtte have behov for det.

Tilbagemeldingerne fra deltagerne har været meget positive, og der er enighed om, at appen signalerer en professionel, moderne konference. Såvel appen som den usædvanligt gode service har min varmeste anbefaling.

Læs mere

Julie Maria Callesen
Udviklingskonsulent, Ingeniørforeningen, IDA

Slide 4

“Eventbuizz er den mest brugervenlige”

For nylig benyttede IDC Nordic muligheden for at anvende Eventbuizz ved fire events i hele norden. IDC startede kun en uge før det første arrangement og alt gik glat fordi Eventbuizz er så nemt og intuitivt at arbejde med. Det var virkelig nemt for deltagerne at bruge appen og vi kunne nemt hjælpe de få deltagere som havde problemer.

Charlotte Thygesen Poulsen, Associate Vice President hos IDC siger
”Vi har prøvet meget forskelligt event software og apps, og indtil videre er Eventbuizz det mest intuitive og brugervenlige”.

Læs mere

Charlotte Thygsen Poulsen
Associate Vice President, IDC Nordic/EMEA

Slide 5

“Vores samlede team nød fleksibiliteten”

Nordea Markets er en betydelig international aktør inden for handel, analyse og rådgivning. Som event manager på kontoret i København administrerer Janne langt over 100 møder og arrangementer om året for kunder og medarbejdere. Janne stiftede bekendtskab med Eventbuizz, da hun var ved at forberede et to dages nordisk strategi seminar for omkring 150 kolleger i Stockholm.

“Vi besluttede at bruge Eventbuizz kun få uger før arrangementet, og vi var nødt til at udvikle en række nye funktioner og grænseflader til integration med Nordeas opsætning. Takket være den store support og det hårde arbejde fra folkene i Eventbuizz lykkedes os at få alt klar i tide til seminaret. Både før og under arrangementet har hele vores hold nydt fleksibiliteten og brugervenligheden i systemet. Vi har kun modtaget positiv feedback fra deltagerne og ledelsen omkring funktionerne i Eventbuizz appen.”

Læs mere

Janne Salling Söderberg
Event Manager, Nordea Markets.

Slide 6

Djøf og Eventbuizz tog en pejling på den nye verden

Djøfs NytårsKur handlede om en verden i forandring. Nytårskuren er den vigtigste og mest prestigefyldte begivenhed. Derfor var det helt naturligt at ramme begivenheden ind i Danmarks Radios Koncerthus og samle det hele i EventBuizz.

Djøf udfordrer nemlig vanetænkningen og arbejder sig ind i en ny virkelighed med mange nye muligheder og faldgruber. Nytårskuren indeholdt et spændende program med muligheden for at stille interessante spørgsmål med flittig brug af værktøjerne i Eventbuizz. Meningsmålinger, afstemninger, dialog, social networking og naturligvis masser af værdifuld viden var tilgængelig på deltagernes smartphones eller tablets.

”Vi vil gerne takke jer for jeres store engagement og imødekommenhed og ikke mindst hjælpsomhed i klargøringen af appen og i forbindelse med Nytårskuren. Den service I leverer i branchen er uden sidestykke og mange kan lære meget af jer. Det har været en fornøjelse at samarbejde med jer og lære jer at kende.”

Læs mere

Carsten Nielsen
Chef konsulent, Djøf Network.

Send PDF

Vi gør pdf’en klar så den er i din mailboks om et øjeblik. Vi håber du bliver glad for overblikket. Du er mere end velkommen til at dele materialet med din organisation og netværk.

  Navn

  Arbejdsmail

  Telefon

  Skriv besked her..

  Jeg giver samtykke til at EventBuizz gerne må kontakte mig.