Personligt Program

Personligt Program: Muliggør oprettelse af en skræddersyet tidsplan baseret på deltagerens interesseområder og valg af sessioner.