Streaming

Streaming: Gør det muligt for deltagerne at deltage i arrangementet online, hvilket giver adgang til personer, der ikke kan være fysisk til stede.