Slide backgroundeventappens funktioner ger nya möjligheter FÖRE DITT EVENT

LOGGA & VARUMÄRKE

Det är lätt att skräddarsy appen i Event Centre. Lägg in eventets namn, logga, färger och ikoner för att ge eventet ett tydligt och starkt varumärke. Google Analytics kan mäta hur deltagarna använder appen.

DATAIMPORT & EXPORT

Det är lättare än någonsin att lägga in kontakter i appen. När du importerar dem i ett Excel-ark går processen på sekunder. Du exporterar även lätt dina data från appen efter eventet.

INVITATION & REGISTRERING

Eventbuizz hanterar registreringsprocessen, och du som är eventansvarig följer med i vem som har registrerat sig. Du kan därför skicka ut påminnelser till de som ännu inte registrerat sig. Du kan även lägga in registrering för separata delar av eventet, såsom middagar, hotellreservationer, arrangerad sightseeing, Social Mixer-event med mera. Administrerar du flera event än ett samtidigt? Med Eventbuizz får du full kontroll över olika event i ett och samma Event Centre.

BANNERANNONSER

Vill du erbjuda möjligheter för annonsörer och sponsorer? Intäkter från sponsorer betalar ofta hela utgiften för eventappen. Eventbuizz kan generera bannerannonser för sponsorer, framtida event och annat du vill uppmärksamma deltagarna om. Du har naturligtvis möjlighet att dokumentera hur effektiva annonsörernas och sponsorernas kampanjer varit tack vare spårning av annonsernas klickfrekvens.

FÖRHANDSVISNING & PUBLICERING

Innan du publicerar ser du dina ändringar i appen med förhandsvisningar i Event Centre. När du har publicerat skapas åtkomst för deltagarna automatiskt och består av en URL, en QR-kod för tryck.

RÖSTNING I REALTID

Eventbuizz är ett modernt, socialt verktyg som håller alla deltagare engagerade genom interaktion under hela eventet. När en talare vill fråga publiken vad de tycker om ett ämne, dyker ett frågeformulär upp på publikens skärmar, och resultatet av röstningen kommer upp i realtid på en skärm som är synlig för alla. Resultaten kan exporteras och skickas ut till alla deltagare, talare och sponsorer efter eventet.

FRÅGOR & SVAR PÅ EVENTET

När det är dags för Frågor & Svar är det inte alla som gillar att räcka upp handen i publikhavet. Och alla frågor lämpar sig inte för att ställas offentligt. I Eventbuizz skickar deltagarna sina frågor till en moderator som väljer vilka frågor talaren får, och en visuell representation av frågan visas på en skärm som alla kan se. Frågor kan skickas anonymt eller med namn och företagsinformation.

DELTAGARUNDERSÖKNINGAR

Få respons från deltagarna genom att skicka ut enkäter, flervalsfrågeformulär eller skräddarsydda formulär. Deltagarna fyller i formuläret i appen, skickar och ger direkt en klar bild av hur de förhåller sig till eventets innehåll.

PRIVAT CHATT I APPEN

Den inbyggda chattfunktionen i appen ger deltagarna ett lätt och diskret sätt att komma i kontakt med varandra på, utan att stressa runt under pauserna för att hinna prata med alla relevanta personer eller behöva bekymra sig om att missa en nätverksmöjlighet pga. bordsplaceringar under lunchen. Du kan också skapa mötespunkter för personer som vill träffas fysiskt. Användarna kan dessutom ta kontakt genom appen redan innan eventet, vilket stärker nätverkandet under eventet ännu mer.

Slide backgroundeventappens funktioner ger nya möjligheter UNDER DITT EVENT

AGENDA

Det är lätt att hantera flera delar av ett event samtidigt i Event Centre. Användare kan välja del för del och på så sätt skapa deras personliga agendor. De kan även få bakgrund om talarna och hitta länkar till sociala medier relevanta för eventet.

ANTECKNINGAR

Deltagarna kan skriva ner sina egna anteckningar från sessionerna, och de blir automatiskt sparade under varje punkt på agendan. Anteckningarna ligger även i användarens egen “Notes”-mapp och kan skickas till deras mejladress därifrån.

DELTAGARE & TALARE

Alla appens användare kan söka, se och kontakta deltagare, talare, utställare och sponsorer via deras profiler i appen. De kan även dela presentationer och andra dokument med varandra och nätverka via sina profiler på sociala medier.

UTVÄRDERING

Vad tycker deltagarna egentligen? Be om deras respons genom att skicka en utvärdering där de betygsätter talare och sessioner på en skala från 1-5. Deras utvärdering är ett kraftfullt verktyg för framtida event.

MATCHNING

Det är lätt att upprätta ämneskategorier och ge deltagare möjlighet att matcha med varandra utifrån vilket taggat innehåll de är intresserade av. Deltagarna kan nätverka via appen, sociala medier och mötespunkter på eventet.

RÖSTNING I REALTID

Eventbuizz är ett modernt socialt verktyg som håller alla deltagare engagerade genom interaktion under hela eventet. När en talare vill fråga publiken vad de tycker om ett ämne, dyker ett frågeformulär upp på publikens skärmar, och resultatet av röstningen kommer upp i realtid på en skärm som är synlig för alla. Resultaten kan exporteras och skickas ut till alla deltagare, talare och sponsorer efter eventet.

FRÅGOR & SVAR PÅ EVENTET

När det är dags för Frågor & Svar är det inte alla som gillar att räcka upp handen i publikhavet. Och alla frågor lämpar sig inte för att ställas offentligt. I Eventbuizz skickar deltagarna sina frågor till en moderator som väljer vilka frågor talaren får, och en visuell representation av frågan visas på en skärm som alla kan se. Frågor kan skickas anonymt eller med namn och företagsinformation.

DELTAGARUNDERSÖKNINGAR

Få respons från deltagarna genom att skicka ut enkäter, flervalsfrågeformulär eller skräddarsydda formulär. Deltagarna fyller i formuläret i appen, skickar och ger direkt en klar bild av hur de förhåller sig till eventets innehåll.

PRIVAT CHATT I APPEN

Den inbyggda chattfunktionen i appen ger deltagarna ett lätt och diskret sätt att komma i kontakt med varandra på, utan att stressa runt under pauserna för att hinna prata med alla relevanta personer eller behöva bekymra sig om att missa en nätverksmöjlighet pga. bordsplaceringar under lunchen. Du kan också skapa mötespunkter för personer som vill träffas fysiskt. Användarna kan dessutom ta kontakt genom appen redan innan eventet, vilket stärker nätverkandet under eventet ännu mer.

INFORMATIONSDISK

Skapa en virtuell informationsdisk i stället för att ha en fysisk som kräver personal. Info Booth i Eventbuizz låter dig dela all praktisk information – från kartor till väderprognoser till bordsplaceringar. Det är ofta de mest grundläggande sakerna som deltagarna ber om hjälp med – frågor som lätt kan besvaras genom att ladda appen med bra svar.

DOKUMENTBIBLIOTEK

Att skriva ut detaljerade agendor och broschyrer kan bli en stor del av en eventbudget, och det är absolut inte bra för miljön. Eventbuizz avkastning på investering är påfallande: Våra undersökningar visar att utgifterna som sparas på tryckt material ofta ensamma betalar utgiften för appen. Du som är eventansvarig tar ett steg in i en renare framtid, och deltagarna slipper bära runt på material i kilovis.

I vårt Event Centre kan alla talares presentationer och relevanta dokument delas i ett fildelningssystem i stil med Dropbox. Användarna har tillgång till bibliotek och arkiv med material, så att värdefull kunskap inte går förlorad så snart eventet är över. De kan ladda ner presentationer, öppna vitböcker, se produktkataloger, kolla utvärderingar och mycket annat – länge efter att den sista talaren sagt sitt sista ord.

SOCIALA MEDIER

Gör appen ännu mer social genom att aktivera möjligheten för att deltagarna kan se varandras profiler på sociala medier via deras app-profiler. Lägg också in länkar till ämnesrelevanta grupper på sociala medier i agendan och förstärk banden som skapas via Eventbuizz.

UPPDATERINGAR & MEDDELANDEN

Det händer att en talare plötsligt ställer in, att en session måste flyttas till en ny lokal eller något annat oförutsett. Det är då Eventbuizz bevisar sig som ett smidigt redskap. Skicka ut push-meddelanden, antingen i form av SMS eller mejl – så att alla blir informerade med det samma. Uppdateringar kan skickas ut individuellt eller som massmeddelanden. De kan både schemaläggas och skickas ut direkt.

SPONSORER & UTSTÄLLARE

Skapa leads och avkastning genom att låta utställare och sponsorer dela sitt försäljningsmaterial och sin produktinformation med potentiella kunder. Uppmana även deltagarna om att följa dem på sociala medier.

Slide backgroundeventappens funktioner ger nya möjligheter EFTER DITT EVENT

UTVÄRDERING & ANALYS

Vad lärde sig deltagarna egentligen? Kommer de att minnas och använda sig av kunskapen? Hur väl nådde talarna sin publik? Hur kunde eventet varit ännu bättre? Skicka ut enkäter, flervalsfrågeformulär eller skräddarsydda formulär med appen och få deltagarnas respons. Deras utvärdering är ett kraftfullt verktyg för dina framtida event.

RAPPORTER & PRESENTATIONER

Eventbuizz app samlar löpande data som ger dig en starkare utgångspunkt. Google Analytics är en integrerad del av Event Centre och du kan presentera resultaten i alla gängse filformat.

Redan dagen efter du fått in resultaten kan du som är eventansvarig ha med dig presentationen på möte. Samma fördel har kommunikationsavdelningen som kan se nyhetsvärdet i resultaten.

EVENTÖVERBLICK

My Events ger deltagarna en översikt med kommande och tidigare event med all tillhörande information, från agendor och deltagarundersökningar till deltagargrupper och diskussioner. Med My Events är det lätt att gå tillbaka till tidigare event, och det ger en god överblick över tidigare deltagare och talare. För användare som ofta deltar i seminarier är My Events ett praktiskt verktyg för repetition som stödjer inlärningen.