Det må finnes en smartere løsning

«Denne tanken slo oss gang på gang når vi planla og deltok på konferanser over hele Europa. Traff vi de rette menneskene? Hadde det vært mulig å redusere kostnadene? Hvilken verdi tok deltakerne med seg hjem fra eventet?

Muligheter for nettverksbygging gikk tapt og kostnadene ble kolossale for både trykt materiale, og bruk av eksterne kommunikasjonsløsninger – som et elektronisk system hvor deltakerne kunne stemme og gi tilbakemelding. Det var heller ingen åpenlys metode som bidro til at deltakerne kunne holde kontakten etter arrangementet var over.

Vi ønsket derfor å være i forkant ved å forenkle og forbedre prosessen for både arrangører og deltakere med en ny app. En app som tar for seg alle eventets faser, og samtidig tar hensyn til ulike språk og kulturer.

Eventappen skulle være brukervennlig, både på mobil og nettbrett direkte på eventet. Den skulle være et dynamisk redskap og gi relevante oppdateringer i sanntid. I tillegg skulle appen engasjere publikum gjennom spørreskjema og avstemninger.»

Prøv appen: Bestill en prøveversjon >>

En app som hjelper deg før, under og etter eventet

Eventbuizz debuterte med sin app når Copenhagen Business School (CBS) arrangerte konferansen Partnership 2012, hvor tidligere FNs generalsekretær Kofi Annan var hoved-foredragsholder.

CBS trengte en plattform som dekket behovet deres om å opplyse deltakerne, foredragsholdere og sponsorer om programmet og annen informasjon live. Eventbuizz viste hva som var mulig ved å fasilitere engasjerende dialog og matchmaking mellom alle aktørene som deltok på konferansen: De store virksomhetene, frivillige organisasjoner, eventets arrangører og foredragsholdere. Dette førte til at de viktigste målene med konferansen ble tilfredsstilt.

Eventbuizz ga CBS en global konferanse i en enkelt app. Det ble derfor lanseringen av et banebrytende og effektivt planleggingsverktøy, som optimiserte hvordan møter, konferanser og eventer enkelt kan planlegges og utføres.

Vi kan hjelpe deg med ditt neste event: Kontakt oss her >>