Giv jeres deltagere en
enestående oplevelse
i samme øjeblik de
modtager invitationen
RING MIG OPBOOK EN DEMOGiv jeres deltagere en
enestående oplevelse
i samme øjeblik de
modtager invitationen
RING MIG OPBOOK EN DEMO
Giv jeres deltagere en
enestående oplevelse
i samme øjeblik de
modtager invitationen
RING MIG OPBOOK EN DEMO

Share

Glæden ved at dele

Når du, med nogle få simple trin, har skabt dit eget website, invitation og app i jeres visuelle identitet er du klar til, at jeres deltagere kan gå på opdagelse i – og interagere med jeres indhold.

Jeres deltagere har adgang til
vigtige informationer med det samme

Så snart invitationerne er sendt ud, kan jeres deltagere tilmelde sig, gå på opdagelse i jeres indhold og program. Messe- og konferencedeltagerne kan nemt engageres via app’en forud for arrangemenet – ved at sende relevante nyheder og materialer. Lad deltagerne starte med at interagere med hinanden, inden dørerne åbner, og udveksle viden og synspunkter på den sociale væg eller skrive med hinanden for at netværke. Det kan være værdifuldt for helhedsoplevelsen, når eventet skal afvikles.

Alt det administrative foregår automatisk

Automatisk tilmeldingsbekræftelse, håndtering af ventelister og afbud, fakturering og online betaling, udsendelse af nyheder og onsite print af navneskilte er altsammen med til at I får frigivet tid og ressourcer til at koncentrere jer om de ting, der skal give jeres deltagere en enestående oplevelse.

De vigtigste produkter i Eventbuizz platformen

Vores produktsuite er fuldt integreret. Ved anvendelse af flere af vores produkter, opdateres
og vedligeholdes data centralt. Uanset om dit event er fysisk, online eller hybrid.

Invitation. Med vores byg-selv design kan du nemt indlæse deltagere via .csv eller API. Du kan sende skræddersyede invitationer og påmindelser baseret på forskellige deltagertyper. Overvåg, om dine emails er blevet leveret eller afvist, og modtag beskeder ved tilmelding og afmelding. Vores platform sikrer desuden, at kun dem du har inviteret, kan tilmelde sig.

Invitation. With our build-your-own design, you can easily upload participants via .csv or API. You can send customized invitations and reminders based on different participant types. Monitor whether your emails have been delivered or rejected, and receive messages for registrations and cancellations. Our platform also ensures that only those you have invited can sign up.

Tilmelding. Med vores fleksible byg-selv formular kan du nemt oprette en tilmeldingsside eller integrere den direkte på dit eget website. Vælg det layout, der passer bedst til dine behov, og hold styr på tilmeldinger, afmeldinger og ventelister, herunder detaljer om overnatning, transport, allergener og workshops, med mulighed for betaling.

Registration. With our flexible build-your-own form, you can easily create a registration page or integrate it directly into your own website. Choose the layout that best suits your needs and keep track of registrations, cancellations, and waiting lists, including details about accommodation, transportation, allergens, and workshops, with the option for payment.

Hjemmeside. Lav en moderne event hjemmeside med blot få kliks. Vores nutidige visuelle design sikrer, at dit brand og dine budskaber fremstår klart og professionelt. Vælg dit foretrukne layout blandt flere muligheder, og præsenter nemt elementer som keynote speakers, programoversigter, tracks, udstillere, sponsorer, seneste nyheder og forskellige billetpakker.

Website. Create a modern event website with just a few clicks. Our contemporary visual design ensures that your brand and messages appear clearly and professionally. Choose your preferred layout from several options and easily showcase elements such as keynote speakers, program schedules, tracks, exhibitors, sponsors, latest news, and various ticket packages.

Nyhedsbrev. Nemt og simpelt nyhedsbrevsmodul for dig der gerne vil have det hele ét sted. Mulighed for opsamling af tilmeldinger fra hjemmesider og landing pages. Modulet har fuld integration til alle vores produkter, men kan også anvendes alene.

Newsletter. Easy and simple newsletter module for those who want everything in one place. Possibility to collect sign-ups from websites and landing pages. The module has full integration with all our products, but can also be used independently.

Payment. Save time and minimize errors by avoiding manual entry of invoices. Our platform automatically generates regular invoices, including EAN numbers, and allows you to receive online payments through services like Nets, Bambora, and Stripe. Payments go directly to your bank account bypassing EventBuizz, and no ticket fees are imposed.

Betaling. Spar tid og minimer fejl ved at undgå manuel indtastning af fakturaer. Vores platform genererer automatisk alm. fakturaer også med EAN og giver dig mulighed for at modtage online betalinger gennem tjenester som Nets, Bambora og Stripe. Betalingerne går direkte til din bankkonto udenom EventBuizz, og der pålægges ingen billetgebyrer.

Event app. Design your own event app with customized logos and colors. Display registration information, program, speakers, and materials. Enable chat, networking, meeting booking, and questions. Include a social wall and features for polls, voting, and word clouds.

Event app. Design din egen event app med tilpassede logoer og farver. Vis tilmeldingsinfo, program, talere og materialer. Muliggør chat, netværk, mødebooking og spørgsmål. Inkluder en social væg og funktioner til valg, afstemninger og ordskyer.

Virtual Event. Virtual portal with video and app functionality in one screen, along with integrated registration. Full control with ‘Raise hand’ feature. Live broadcast without delay for conferences and webinars.

Virtual Event. Virtuel portal med video og app funktionalitet i et skærmbillede, samt integreret tilmelding. Fuld kontrol med Raise hand. Live broadcast uden forsinkelse til konferencer og webinar.

Check-in app. Sending out tickets with QR codes. Efficient access control and no-show management. Scan with the app upon arrival, workshops, VIP lounge, restaurant, bus transportation, and social activities. Live visitor count segmented by time, attendee types, and entrances. Fully integrated with registration. Can also be used with other platforms.

Check-in app. Udsendelse af billetter med QR-kode. Effektiv adgangskontrol og no show. Scan med appen ved ankomst, workshops, VIP-lounge, restaurant, bustransport og sociale aktiviteter. Live besøgstal opdelt på tid, deltagertyper og indgange. Fuld integreret med tilmelding. Kan også anvendes med andre platforme.

Onsite print of name tags. From ticket to name tag in seconds, creating a wow-effect and saving time. Print directly upon ticket scan in A6 or credit card format. Signage designed for each type of participant ensures easy identification and interaction. Individual designs provide flexibility to customize details such as QR codes, table numbers, and industry codes.

Onsite print af navneskilte. Fra billet til navneskilt på sekunder skaber du en wow-effekt og sparer tid. Print direkte ved billetscan i A6 eller kreditkortformat. Skilte designet for hver deltagertype sikrer nem identifikation og interaktion. Individuelle designs giver fleksibilitet til at tilpasse detaljer som QR-koder, bordnumre og branchekoder.

Lead app. Gør det nemt for udstillere at scanne og gemme gæsternes kontaktinformation. Med dens avancerede funktioner kan du sende produktark, udfylde lead-rapporter og indhente samtykke til udsendelse af nyhedsbreve, kataloger og vareprøver. Desuden kan leads oprettes og redigeres direkte fra en PC.

Lead app. Make it easy for exhibitors to scan and save guests’ contact information. With its advanced features, you can send product sheets, fill out lead reports, and obtain consent for sending newsletters, catalogs, and product samples. Additionally, leads can be created and edited directly from a PC.

Udstillerportal. Opret leads, send materialer, og foretag tilkøb. Tilmeld standpersonale og giv udstillerne direkte adgang, så du undgår at administrere deres logoer og firmaoplysninger. Disse informationer bliver præsenteret på din officielle event hjemmeside og app. Saml al kommunikation mellem arrangør og udstillere ét sted.

Exhibitor portal. Create leads, send materials, and make purchases. Register booth personnel and provide exhibitors with direct access, avoiding the need to manage their logos and company information. This information will be presented on your official event website and app. Centralize all communication between organizer and exhibitors in one place.

Integration. For at effektivisere jeres arbejdsgange tilbyder vi automatisering af manuelle processer. Vores produkter er designet til nem integration med diverse event- og forretningssystemer gennem vores API. Ydermere understøtter vi standard plugins kompatible med større CRM- og forretningssystemer såsom Salesforce og Microsoft Dynamics 365.

Integration. To streamline your workflows, we offer automation of manual processes. Our products are designed for easy integration with various event and business systems through our API. Furthermore, we support standard plugins compatible with major CRM and business systems such as Salesforce and Microsoft Dynamics 365.

Book en uforpligtende
gennemgang og introduktion.

Ønsker du at få en uforpligtende gennemgang af platformen kan det gøres online. Book derfor et møde med os, så du kan få et bedre overblik over, hvad Eventbuizz kan og om vi kan opfylde de behov I har. Det indledende møde kan klares på max. 20-30 minutter.

Alle softwarelicenser til produkter og features kan nemt
sammensættes efter behov. Kontakt os for priser.

”Vi lagde vægt på én samlet digital løsning”

Inden Eventbuizz havde vi flere forskellige systemer til at håndtere vores arrangementer. Nu sparer vi både tid og penge ved at have én platform.

Vi er med hele vejen.

Hos Eventbuizz, sætter vi en stor ære i, at alle events skal afvikles problemfrit – og skulle der opstå problemer undervejs, er vi altid klar til løse de udfordringer, der kan opstå. Hvis du som planlægger eller arrangør ønsker ekstra sikkerhed, er du nybegynder eller føler du dig på usikker grund, er der også altid hjælp at hente- lige fra ekstra uddannelse til, at vi er med på selve eventet

Cool, calm and collected

Vil du gerne være superbruger, står du med en ekstra krævende eller kompleks afvikling, så er vi klar til at ruste dig imod bekymringer.

Alle softwarelicenser til produkter og features kan nemt
sammensættes efter behov. Kontakt os for priser.

Send PDF

Vi gør pdf’en klar så den er i din mailboks om et øjeblik. Vi håber du bliver glad for overblikket. Du er mere end velkommen til at dele materialet med din organisation og netværk.

    Navn

    Arbejdsmail

    Telefon

    Skriv besked her..

    Jeg giver samtykke til at EventBuizz gerne må kontakte mig.